Veilig werken

Samen werken aan veiligheid

Veiligheid is een cruciaal aspect in ons werk. Net zoals wijzelf hechten onze opdrachtgevers aan veiligheid. Bij veiligheid op de werkplek draait het niet alleen om het gebruik van veilige en goedgekeurde middelen (zoals machines, gereedschappen, apparatuur en installaties), maar ook om veilig gedrag. Hiervoor wordt onze gehele organisatie getraind; niemand uitgezonderd. Want veilig werken doen we samen.

Transparant en duidelijk

Transparante informatie, duidelijke werkinstructies, correct gebruik van materialen en regelmatige onderhouds- en keuringsprocedures verhogen de veiligheid van zowel onze medewerkers als opdrachtgevers.

Voor industriële omgevingen zijn onze teamleden voorzien van ATEX-certificering, en er vinden regelmatig interne trainingen plaats op het gebied van ‘veiligheidsbewustzijn’.

Veiligheid in aanbesteding

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben onderschreven, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Dit noemen we de gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Opdrachtgevers maken gebruik van de Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Certificering

Om het veiligheidsbewustzijn in de hele keten te versterken, wordt niet alleen van opdrachtnemers certificering verwacht, maar ook opdrachtgevers worden gecertificeerd! Zo ontstaat er een gezamenlijke en uniforme aanpak in de gehele sector.

Verkerk op weg naar trede 3

In 2023-2024 zullen al onze business units zich bevinden op trede 3 van de Veiligheidsladder. We bereiken dit door organisatiebreed onze 5 veiligheidswaarden te introduceren en gelijktijdig ons Veiligheidsprogramma te lanceren, gericht op het bevorderen van veilig gedrag en bewustzijn. Samen werken we aan een veilige toekomst!

Meer weten over onze diensten? Maak een afspraak met ons!

De kracht van Verkerk ligt in de bundeling van onze expertises. Met een breed scala aan disciplines, ervaring en betrokkenheid bij onze opdrachtgevers, staan wij klaar om de uitdagingen van de toekomstige technische dienstverlening aan te gaan. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Ontdek meer thema's