ATEX inspectie

Explosiegevaarlijke omgevingen

ATEX-inspecties zijn essentieel voor bedrijven die zich in explosiegevaarlijke omgevingen bevinden. Deze inspecties, uitgevoerd volgens de ATEX-richtlijnen, zijn gericht op het voorkomen van gas- en stofexplosies en het beperken van de gevolgen van een mogelijke explosie.

Er zijn drie soorten ATEX-inspecties:

  1. Gedetailleerde inspectie: Een volledige controle van de ATEX-componenten, inclusief de binnenzijde. Deze inspectie vindt plaats bij de eerste ingebruikname van een installatie of installatiedeel in een explosiegevaarlijke omgeving.
  2. Visuele inspectie: Een visuele controle van de ATEX-componenten. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats bij een bestaande ATEX-installatie.
  3. Closed inspectie: Een visuele inspectie van de ATEX-componenten, met extra aandacht voor de wartels. Deze inspectie vindt minimaal één keer per drie jaar plaats bij een bestaande ATEX-installatie.

Inspectieplan

Het inspectieplan wordt in overleg met de installatieverantwoordelijke opgesteld, waarbij het type inspectie en de inspectiefrequentie worden afgestemd. Afhankelijk van de locatie en de omvang van de inspectie kan worden besloten om jaarlijks een deel van de installatie te inspecteren, zodat in een aantal jaar een volledige inspectie is uitgevoerd. Met het inspectierapport kan de eigenaar van de installatie aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is geïnspecteerd.

Ontdek meer inspecties

Installatieverantwoordelijke advies en ondersteuning

Thermografie

Netspanningsanalyse

SCIOS wetgeving